تور کیش | هتل دیدنی ها ۳ ستاره تاپ ساحلی | آذر ۹۳
پرواز قشم ایر
تور کیش هتل دیدنی ها ساحلی ۲شب و ۳ روز
اقامت در هتل دیدنی ا همراه با صبحانه و استقبال فرودگاهی تخفیف رستوران و کافی شاپ هتل دیدنی ها
قیمت برای هر نفر                        ۴۵۰۰۰۰ تومان
 
تور کیش | هتل ارم کابانا ۳ ستاره | آذر ۹۳
پرواز کیش ایر تابان و ماهان
تور کیش هتل ارم جنب پردیس ۲شب و ۳ روز
اقامت در هتل ارم همراه با صبحانه و استقبال فرودگاهی
قیمت برای هر نفر                        ۴۰۵۰۰۰ تومان

تور کیش | هتل سارا ۴ ستاره | آذر ۹۳
پرواز کیش ایر و زاگرس و ماهان  
تور کیش هتل سارا روبروی پردیس کیش  ۲شب و ۳ روز
اقامت در هتل سارا همراه با صبحانه و استقبال فرودگاهی
قیمت برای هر نفر                  ۴۸۹۰۰۰ تومان
 
تور کیش | هتل پارسیان ۳ ستاره تاپ| آذر ۹۳
پرواز کیش ایر و زاگرس و ماهان 
تور کیش هتل پارسیان ۲شب و ۳ روز
اقامت در هتل پارسیان همراه با صبحانه و استقبال فرودگاهی  ۵۰% تخفیف پارک پرندگان و دلفین ها و سرویس بازارها
قیمت برای هر نفر                  ۴۸۰۰۰۰تومان
 
تور کیش | هتل سان رایز ۳ ستاره | آذر ۹۳
پرواز کیش ایر و زاگرس و ماهان 
تور کیش هتل سان رایز ۲شب و ۳ روز
اقامت در هتل سان رایز همراه با صبحانه و استقبال فرودگاهی ۵۰% تخفیف پارک پرندگان و دلفین ها و سرویس بازارها
قیمت برای هر نفر                  ۴۶۰۰۰۰تومان

تور کیش | هتل آرامش ۴ستاره | آذر ۹۳
پرواز کیش ایر و زاگرس و ماهان 
تور کیش هتل آرامش ساحلی ۲شب و ۳ روز
اقامت در هتل آرامش همراه با صبحانه و استقبال فرودگاهی سرویس بازار ۵۰% تخفیف پارک پرندگان و دلفین ها
قیمت برای هر نفر                  ۵۱۰۰۰۰تومان