تور آنتالیا | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
تور آنتالیا | هتل گلی دنیا *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل گلی دنیا GELIDONYA  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل ALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۲۲۹۹۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل لوسیدابیچ  *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل لوسیدابیچ LUCIDA BEACH  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۲۴۶۰۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل ووکرملین *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل وو کرملین WOW KREMLIN  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۲۹۹۵۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل میراکل *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل میراکل MIRACLE  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۳۱۵۵۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل گلوریا *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل گلوریا GLORIA  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۳۳۹۰۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل دلفین لارس *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل دلفین لارس DELPHIN LARES  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۳۶۲۰۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل رویال هالیدی *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل رویال هالیدی ROYAL HOLIDAY  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۳۷۳۵۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل دلفین امپریال *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل دلفین امپریال DELPHIN IMPERIAL  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۴۲۲۵۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل تایتانیک دلوکس *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل تایتانیک دلوکس TITANIC DELUX  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۴۳۱۵۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل رکسوس پرمیوم *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل رکسوس پرمیوم RIXOS PREMIUM  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۴۶۱۵۰۰۰ تومان
تور آنتالیا | هتل گلوریا گلف *۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل گلوریاگلف GLORIA GOLF  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور آنتالیا : ۴۷۷۵۰۰۰ تومان