ور آنکارا | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
تور آنکارا | هتل آلمر * ۳ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل آلمر ALMER  * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۷۵۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل سیاو * ۳ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل سیاو SIYAV * 3
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۷۹۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل اتاپ بلوار * ۳ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل اتاپ بلوارETAP BULVAR   * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۸۱۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل الیت* ۳ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل الیت ELIT  * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۸۴۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل نواپالاس * ۴ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل نواپالاس NEVA PALACE  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۸۵۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل ماریا * ۴ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل ماریا MARYA  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۸۷۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل الیت پالاس * ۴ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل الیت پالاس ELIT PALAS  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۹۷۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل بست وسترن * ۴ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل بست وسترن BEST WESTERN  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۹۸۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل میدی * ۴ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل میدی MIDI  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل سوئیس * ۵ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل سوئیس SWISS  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۱۸۵۰۰۰۰ تومان
تور آنکارا | هتل هیلتون * ۵ | پرواز ایران ایر | نوروز ۹۴
هتل هیلتون HILTON  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ اعتبار تور : ۲۷ / ۱۲ ۹۳ الی ۱۶ / ۱ / ۹۴
قیمت تور آنکارا : ۲۱۸۰۰۰۰ تومان