تور تایلند | بانکوک | هتل رزیدنس * ۳ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل رزیدنس RESIDENCE    * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۳۱۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل آسترا * ۳ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل آسترا ASTERA    * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۴۱۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل ایبیس * ۳ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل ایبیسIBIS    * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۵۵۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل ام ای * ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل ام ای MA HOTEL    * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۴۳۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل سنتراسنترال* ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل سنتراسنترال CENTRA CENTRAL    * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۵۳۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل ایستین * ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل ایستین EASTIN    * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۶۵۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل آسیا بانکوک * ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل آسیا بانکوک ASIA BANGKOK    * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل نوتل * ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل نوتل NOVOTEL    * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۷۲۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل رامادا  * ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل رامادا RAMADA  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۷۵۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل موتین بانکوک  * ۴ | پرواز ماهان | ۹۳
هتل موتین بانکوک MONTIEN BANGKOK   * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۲۷۷۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل پولمن * ۵| پرواز ماهان | ۹۳
هتل پولمن PULLMAN   * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۳۲۶۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | بانکوک | هتل لمردین * ۵| پرواز ماهان | ۹۳
هتل لمردین LE MERIDEN  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – سیم کارت اعتباری تایلند – بیمه مسافرتی – یک گشت معبد و گشت شهری
قیمت تور تایلند : ۳۷۲۵۰۰۰ تومان