تور تایلند | بانکوک + پوکت | پرواز ماهان | ۷ شب و ۸ روز | ۹۳

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل کالیپزو * ۳ + هتل دنچرال ریزورت * ۳ | پرواز ماهان | ۹۳

هتل کالیپزو  * ۳ + هتل دنچرال ریزورت * ۳

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۰۷۵۰۰۰تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل کالیپزو * ۳ + هتل بارمه ای هایپ * ۳ | پرواز ماهان | ۹۳

هتل کالیپزو  * ۳ + هتل بارمه ای هایپ * ۳

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۰۵۵۰۰۰ تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل راشاداسیتی * ۳ + هتل میراج پاتونگ * ۳ | پرواز ماهان | ۹۳

هتل راشاداسیتی  * ۳ + هتل میراج پاتونگ * ۳

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۲۲۰۰۰۰ تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل پلازو * ۴ + هتل سیتین پلازا * ۴| پرواز ماهان | ۹۳

هتل پلازو  * ۴ + هتل سیتین پلازا * ۴

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۲۱۵۰۰۰ تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایندراریجنت * ۴ + هتل رویال پارادایس * ۴| پرواز ماهان | ۹۳

هتل ایندراریجنت  * ۴ + هتل رویال پارادایس * ۴

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۴۶۵۰۰۰ تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایندراریجنت * ۴ + هتل دوانگجیت* ۴| پرواز ماهان | ۹۳

هتل ایندراریجنت  * ۴ + هتل دوانگجیت * ۴

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۶۲۵۰۰۰تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سوئیس کنکورد * ۵ + هتل میلینیوم * ۵| پرواز ماهان| ۹۳

هتل سوئیس کنکورد  * ۵ + هتل میلینیوم * ۵

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۳۸۲۰۰۰۰ تومان

 

تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سوئیس کنکورد * ۵ + هتل لمردین * ۵| پرواز ماهان | ۹۳

هتل سوئیس کنکورد  * ۵ + هتل لمردین * ۵

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – پرواز داخلی پوکت – ۴ شب بانکوک + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – یک عدد کوپن KFC

قیمت تور تایلند : ۴۵۲۰۰۰۰ تومان