تور تایلند | پاتایا + پوکت| هتل رومئو * ۳  + هتل بارمه ای هایپ * ۳| پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل کریستال * ۳ + هتل بارمه ای هایپ * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۳۷۸۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل مانیتا بوتیک * ۴ + هتل بارمه ای هایپ * ۳ | پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل مانیتا بوتیک * ۴ + هتل بارمه ای هایپ * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۳۸۵۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل مانیتا بوتیک * ۴ + هتل آنداکیا * ۴ | پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل مانیتا بوتیک * ۴ + هتل آنداکیا * ۴  
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۴۱۱۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | پاتایا + پوکت| هتل ویستا * ۴ + هتل دوانگجیت ریزورت * ۴ | پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل ویستا * ۴ + هتل دوانگجیت ریزورت * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۴۲۵۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | پاتایا + پوکت| هتل رویال کلیف * ۵ + هتل دوانگجیت ریزورت * ۴ | پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل رویال کلیف * ۵ + هتل دوانگجیت ریزورت * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۴۵۶۵۰۰۰ تومان
تور تایلند | پاتایا + پوکت| هتل زاین * ۵ + هتل هیلتون * ۵ | پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل زاین * ۵ + هتل هیلتون * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۴۶۷۰۰۰۰ تومان
تور تایلند | پاتایا + پوکت| هتل رویال کلیف * ۵ + هتل میلینیوم ریزورت * ۵ | پرواز ماهان | نوروز ۹۳
هتل رویال کلیف * ۵ + هتل میلینیوم ریزورت * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ۴ شب پاتایا + ۳ شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – هر اتاق یک سیم کارت – یک گشت شهری پاتایا – یک عدد کوپن KFC – ۷ عدد کوپن تخفیف ناهار یا شام در رستوران البرز
قیمت تور تایلند : ۴۸۱۰۰۰۰ تومان