تور مشهد هوایی | هتل قصر الماس ۵ ستاره| دی ۹۳
۲شب و ۳ روز تور مشهد پرواز با کیش ایر         
اقامت در هتل قصر الماس۵ ستاره با استقبال فرودگاهی و صبحانه
قیمت تور مشهد هتل قصر الماس                  ۶۴۰۰۰۰تومان
 
تور مشهد هوایی | هتل قصر طلایی ۵ ستاره| دی ۹۳
۲شب و ۳ روز تور مشهد پرواز با کیش ایر         
اقامت در هتل قصر طلایی با استقبال فرودگاهی و صبحانه
قیمت تور مشهد هتل قصر طلایی                 ۶۸۰۰۰۰تومان
 
تور مشهد هوایی | هتل مجلل درویشی| دی۹۳
۲شب و ۳ روز تور مشهد پرواز با کیش ایر         
اقامت در هتل درویشی با استقبال فرودگاهی و صبحانه
قیمت تور مشهد هتل درویشی                 ۷۵۰۰۰۰تومان