ور کوش آداسی | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
تور کوش آداسی | هتل سنتور * ۳ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل سنتور SANTUR  * ۳
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل HB – گشت شهری در کوش داسی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ های رفت : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ مارچ
قیمت تور کوش آداسی : ۲۱۲۰۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی | هتل آرورا * ۴ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل آرورا ARORA  * ۴
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل ALL – گشت شهری در کوش داسی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ های رفت : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ مارچ
قیمت تور کوش آداسی : ۲۳۷۵۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی | هتل آداکولی * ۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل آداکولی ADAKULE  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل ALL – گشت شهری در کوش داسی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ های رفت : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ مارچ
قیمت تور کوش آداسی : ۲۶۰۰۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی | هتل سورملی * ۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل سورملی SURMELI  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل ALL – گشت شهری در کوش داسی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ های رفت : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ مارچ
قیمت تور کوش آداسی : ۲۶۳۰۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی | هتل فانتاسیا دلوکس * ۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل فانتاسیادلوکس FANTASIA DELUXE  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل UALL – گشت شهری در کوش داسی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
تاریخ های رفت : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ مارچ
قیمت تور کوش آداسی : ۲۷۸۰۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی | هتل آکوآفانتاسی * ۵ | پرواز اطلس جت | نوروز ۹۴
هتل آکوآفانتاسی AQUA FANTASY  * ۵
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس جت – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل ALL – گشت شهری در کوش داسی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
قیمت تور کوش آداسی : ۲۸۳۰۰۰۰ تومان